Μοτέρ


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 12 RPM 12 στροφές ανά λεπτό

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 12 RPM 12 στροφές ανά λεπτό και με την δυνατότητα να γυρίζει αντίστροφα ..

30,50€

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 16 RPM 16 στροφές ανά λεπτό

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 16 RPM 16 στροφές ανά λεπτό και με την δυνατότητα να γυρίζει αντίστροφα ..

31,00€

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 160 RPM 160 στροφές ανά λεπτό

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 7 RPM 7 στροφές ανά λεπτό και με την δυνατότητα να γυρίζει αντίστροφα C..

33,00€

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 27 RPM 27 στροφές ανά λεπτό

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 27 RPM 27 στροφές ανά λεπτό και με την δυνατότητα να γυρίζει αντίστροφα ..

31,50€

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 40 RPM 40 στροφές ανά λεπτό

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 7 RPM 7 στροφές ανά λεπτό και με την δυνατότητα να γυρίζει αντίστροφα C..

32,00€

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 7 RPM 7 στροφές ανά λεπτό

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 7 RPM 7 στροφές ανά λεπτό και με την δυνατότητα να γυρίζει αντίστροφα C..

30,00€

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 80 RPM 80 στροφές ανά λεπτό

Μοτέρ DC12V με μειωτήρα 80 RPM 80 στροφές ανά λεπτό και με την δυνατότητα να γυρίζει αντίστροφα ..

32,50€