Όροι εγγύησης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 1. Το A-store βεβαιώνει ότι σύμφωνα με την εγγύηση οι συσκευές λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.
 2. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόν ή στην ειδική θέση του έντυπου εγγύησης, όπως επίσης και στην νόμιμη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο αγοράς.
 3. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξη αγοράς του προϊόν και του εντύπου εγγύησης.
 4. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το a-store θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν.
 5. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της εταιρίας A-store
 6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος το A-store θα αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
 7. Ο χρόνος της επισκευής των προϊόντων εντός εγγύησης αποφασίζεται αποκλειστικά από το a-store
 8. Τα έξοδα μεταφοράς για την επισκευή του προϊόν που είναι εντός εγγύησης προς το κατάστημα A-store και προς τον καταναλωτή μετά των 14 ημερών από την ημ/νία αγοράς της έκδοσης ΔΑΤ, Απ. Λιανικής επιβαρύνουν τον καταναλωτή.
 9. Τα έξοδα μεταφοράς για την επισκευή του προϊόν που είναι εντός εγγύησης προς το κατάστημα A-store και προς τον καταναλωτή μέχρι 14 ημερών από την ημ/νία αγοράς της έκδοσης ΔΑΤ, Απ. Λιανικής επιβαρύνουν την εταιρία A-store.


Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:

 1. Η βλάβη προκλήθηκε επειδή ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί ή δεν συντηρεί τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρηστών.
 2. Η βλάβη προκλήθηκε από νερό, πτώση ή απρόσεκτη φύλαξη.
 3. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την A-store άτομο.
 4. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.